مقررات مربوط به نصب و نگهداری کپسول های آتش نشانی

نصب و نگهداری کپسول های آتش نشانی، قوانینی دارد که در ایران توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و سایر سازمان های آتش نشانی در استان ها و شهرستان ها تعیین می شود. این مقررات به منظور حفظ ایمنی افراد و اموال در برابر آتش سوزی تدوین شده اند.

مقررات مربوط به نصب کپسول های آتش نشانی:

 • کپسول های آتش نشانی باید در مکان های قابل دسترس و در محلی نصب شوند که در صورت بروز آتش سوزی، به راحتی قابل مشاهده و دسترسی باشند.
 • کپسول های آتش نشانی باید در نزدیکی یک خروجی اضطراری نصب شوند.
 • کپسول های آتش نشانی باید در ارتفاعی نصب شوند که به راحتی قابل دسترسی باشند.
 • کپسول های آتش نشانی باید از مواد اشتعال زا و مواد شیمیایی خورنده دور باشند.

مقررات مربوط به نگهداری کپسول های آتش نشانی

 1. کپسول های آتش نشانی باید هر ماه از نظر وجود صدمات فیزیکی، تاریخ انقضا و مقدار ماده اطفا حریق بررسی شوند.
 2. کپسول های آتش نشانی باید هر سال توسط یک متخصص مورد بازرسی و شارژ قرار گیرند.
 3. کپسول های آتش نشانی باید دارای برچسب مشخصات باشند که شامل موارد زیر باشد:
 • نوع کپسول آتش نشانی
 • ظرفیت کپسول آتش نشانی
 • نوع ماده اطفا حریق
 • تاریخ انقضای کپسول آتش نشانی
 • نام و نشانی سازنده
 • شماره سریال کپسول آتش نشانی

نصب و نگهداری کپسول های آتش نشانی

آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی

آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی یکی از مهم ترین اقدامات ایمنی است. این آموزش باید به همه افراد در محل کار، مدرسه، خانه و سایر اماکن عمومی ارائه شود که شامل موارد زیر میباشد:

 • شناخت انواع کپسول های آتش نشانی و کاربرد آنها
 • مراحل استفاده از کپسول های آتش نشانی
 • نکات ایمنی هنگام استفاده از کپسول های آتش نشانی

آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی می تواند به افراد کمک کند تا در صورت بروز آتش سوزی، به سرعت و به طور موثر آتش را خاموش کنند و از جان و مال خود و دیگران محافظت کنند.

نکات تکمیلی

در هنگام خرید کپسول های آتش نشانی، باید به نکات زیر توجه کنید:

 • کپسول آتش نشانی باید دارای استانداردهای لازم باشد.
 • کپسول آتش نشانی باید از مواد با کیفیت ساخته شده باشد.
 • کپسول آتش نشانی باید دارای تاریخ انقضای معتبر باشد.
 • در صورت بروز آتش سوزی، اگر نمی توانید آتش سوزی را خاموش کنید، فوراً محل را ترک کنید و با آتش نشانی تماس بگیرید.

نصب و نگهداری کپسول های آتش نشانی

به طور کلی، کپسول های آتش نشانی باید در مکان های زیر نصب شوند:

 • در نزدیکی خروجی اضطراری
 • در راهروها و راه های عبور و مرور
 • در نزدیکی مناطقی که خطر آتش سوزی بیشتری دارند، مانند آشپزخانه ها، آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ارتفاع نصب کپسول های آتش نشانی:

کپسول های آتش نشانی باید در ارتفاعی نصب شوند که به راحتی قابل دسترسی باشند به طور کلی، ارتفاع نصب کپسول های آتش نشانی باید بین ۱.۵ تا ۱.۸ متر باشد.

فاصله کپسول های آتش نشانی از مواد اشتعال زا و مواد شیمیایی خورنده:

کپسول های آتش نشانی باید از مواد اشتعال زا و مواد شیمیایی خورنده دور باشند. این مواد ممکن است با ماده اطفا حریق موجود در کپسول آتش نشانی واکنش دهند و باعث انفجار یا آتش سوزی بیشتر شوند.

بازرسی و شارژ کپسول های آتش نشانی:

کپسول های آتش نشانی باید هر ماه از نظر وجود صدمات فیزیکی، تاریخ انقضا و مقدار ماده اطفا حریق بررسی شوند. همچنین، کپسول های آتش نشانی باید هر سال توسط یک متخصص مورد بازرسی و شارژ قرار گیرند. بازرسی و شارژ کپسول های آتش نشانی به منظور اطمینان از عملکرد صحیح آنها و حفظ ایمنی افراد و اموال در برابر آتش سوزی ضروری است.

مکان نصب کپسول های آتش نشانی:

کپسول های آتش نشانی باید در مکان هایی نصب شوند که در صورت بروز آتش سوزی، به راحتی قابل دسترس باشند. این مکان ها باید به گونه ای باشند که افراد بتوانند در صورت بروز آتش سوزی، به سرعت و به راحتی به کپسول های آتش نشانی دسترسی پیدا کنند.

پیمایش به بالا