نکات ایمنی هنگام استفاده از کپسول های آتش نشانی

سیلندر آتش نشانی یکی از تجهیزات ایمنی مهم، در هر مکانی محسوب می شود چون در صورت بروز آتشسوزی به سرعت آتش را خاموش می کند. البته لازم به ذکر است که استفاده صحیح از کپسول های آتش نشانی بسیار مهم است تا بتوان از خطرات احتمالی جلوگیری نمود.

قبل از استفاده از کپسول آتش نشانی باید چند مورد را در نظر داشته باشید:

 • آیا آتش سوزی در حدی است که بتوان با آن مقابله کرد؟
 • چه نوع کپسول آتش نشانی ای مناسب است؟

قبل از استفاده از سیلندر آتش نشانی، ابتدا اطمینان پیدا کنید که آتشسوزی در حدی است که بتوانید با آن مقابله کنید، اگر آتش سوزی بزرگ بود از کپسول آتش نشانی استفاده نکنید و سریعا محل را ترک کنید و با آتش نشانی تماس بگیرید.

هرنوع از کپسول های آتش نشانی برای نوع خاصی از آتش مناسب هستند که در ادامه برای شما گروه های حریق را نام بردیم:

 • A: برای آتش های ناشی از مواد جامد قابل اشتعال مانند چوب، کاغذ و پارچه
 • B: برای آتش های ناشی از مایعات قابل اشتعال مانند بنزین، نفت و گریس
 • C: برای آتش های ناشی از گازهای قابل اشتعال مانند گاز طبیعی و LPG
 • D: برای آتش های ناشی از فلزات قابل اشتعال مانند منیزیم و سدیم
 • K: برای آتش های ناشی از روغن های آشپزی

سیلندر آتش نشانی

چگونه از سیلندر آتش نشانی استفاده کنیم؟

 • کپسول آتش نشانی را از محل نصب آن جدا کنید.
 • ضامن کپسول آتش نشانی را بکشید.
 • نازل کپسول آتش نشانی را به سمت پایه آتش سوزی بگیرید.
 • اهرم کپسول آتش نشانی را فشار دهید تا ماده اطفا حریق خارج شود.
 • از بالا به پایین و از سمت دور از آتش به سمت آتش سوزی حرکت کنید.
 • در صورت لزوم، از کپسول آتش نشانی دیگری استفاده کنید.
 • پس از خاموش شدن آتش، محل را ترک کنید.

در این حین نکات مهمی نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

 • هنگام استفاده از سیلندر آتش نشانی، از فاصله ۲ تا ۳ متری از آتش سوزی بایستید.
 • از تنفس دود و گازهای سمی ناشی از آتش سوزی خودداری کنید.
 • از پوشیدن لباس های گشاد و بلند هنگام استفاده از کپسول آتش نشانی خودداری کنید.
 • در حد امکان از کپسول آتش نشانی در فضاهای بسته استفاده نکنید زیرا ممکن است باعث خفگی شود.

کپسول های آتش نشانی یک ابزار ضروری برای ایمنی هستند. با دانستن نکات ایمنی هنگام استفاده از سیلندر آتش نشانی، می توانید در صورت بروز آتش سوزی، به سرعت و به طور موثر آتش را خاموش کنید و از جان و مال خود و دیگران محافظت کنید.

سیلندر آتش نشانی

نکات تکمیلی

 • کپسول های آتش نشانی را در مکان های قابل دسترس و در محلی نصب کنید که در صورت بروز آتش سوزی، به راحتی قابل مشاهده و دسترسی باشند.
 • کپسول های آتش نشانی را هر ماه از نظر وجود صدمات فیزیکی، تاریخ انقضا و مقدار ماده اطفا حریق بررسی کنید.
 • نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی را بیاموزید. اگر نمی دانید چگونه از کپسول آتش نشانی استفاده کنید، قبل از بروز آتش سوزی، نحوه استفاده از آن را بیاموزید.

آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی می تواند به افراد کمک کند تا در صورت بروز آتش سوزی، به سرعت و به طور موثر آتش را خاموش کنند و از جان و مال خود و دیگران محافظت کنند.

در اینجا چند نکته کلیدی برای یادآوری آورده شده است:

 • قبل از استفاده از کپسول آتش نشانی، مطمئن شوید که آتش سوزی در حدی است که بتوان با آن مقابله کرد.
 • کپسول آتش نشانی مناسب را انتخاب کنید.
 • کپسول آتش نشانی را به طور مرتب بازرسی کنید.
 • نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی را بیاموزید.

در ادامه چند نکته مهم که در رابطه با کپسول آتش نشانی وجود دارد را برای شما بیان نمودیم:

 • هنگام استفاده از کپسول آتش نشانی، سعی کنید که آرامش خود را حفظ کنید. اگر مضطرب یا عصبانی باشید ممکن است نتوانید به درستی از کپسول آتش نشانی استفاده کنید.
 • از کپسول آتش نشانی برای خاموش کردن آتش سوزی هایی که در فضای بسته هستند، استفاده نکنید. در صورت استفاده از کپسول آتش نشانی در فضای بسته، ممکن است دود و گازهای سمی باعث خفگی شما شوند.
 • اگر نمی توانید آتش سوزی را خاموش کنید، فوراً محل را ترک کنید و با آتش نشانی تماس بگیرید.
پیمایش به بالا